Μαθήματα

Δίπλωμα μηχανής - αυτοκινήτου

Contact Us

Επαγγελματικό δίπλωμα όλων των κατηγοριών

Contact Us

Το να είσαι καλός οδηγός είναι κάτι περισσότερο από το χειρισμό ενός αυτοκινήτου. Η θεωρητική εκπαίδευση του κάθε υποψηφίου είναι αναγκαία για να μπορεί να αποκτήσει τη σωστή οδική συμπεριφορά. Ο κάθε εκπαιδευόμενος πρέπει να παρακολουθήσει 21 διδακτικές ώρες* θεωρητικών μαθημάτων. Στις Σχολές μας παρέχουμε όλους του τρόπους θεωρητικής εκπαίδευσης και εξάσκησης στους μαθητών μας, ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε για την επιτυχία τους. Η σχολή παρέχει θεωρητικά μαθήματα σε υποψήφιους οδηγούς, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Τα μαθήματα γίνονται σε αίθουσα διδασκαλίας με τη χρήση Η/Υ και ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό, που δείχνει τρόπους ορθής η εσφαλμένης οδήγησης, καθώς και τη λειτουργία των βασικών συστημάτων του οχήματος. Για να περάσεις τις θεωρητικές σου εξετάσεις, θα πρέπει να απαντήσεις σωστά στις 29 από τις 30 ερωτήσεις. Όλες οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής και πρέπει να αγγίξεις την οθόνη για να επιλέξεις τις απαντήσεις που θέλεις. Ο χρόνος εξέτασης είναι 35 λεπτά. Μόλις τελειώσει η εξέταση, θα περιμένεις στην αίθουσα αναμονής μέχρι να πάρεις τα αποτελέσματά σου