Αυτοκινητιστικές υποθέσεις

- Μεταβιβάσεις
Θέλετε να μεταβιβάσετε το όχημα σας ; Γιατί να περιμένετε σε ουρές; Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία έκδοσης παραβόλων και την διεκπεραίωση της μεταβίβασης για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών εώς και την παραλαβή και παράδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας.

– Ταξινομήσεις Ε.Ι.Χ. – Φ.Ι.Χ.Αλλαγές Χρωμάτων – Κινητήρων - Τρέιλερ
Έχετε αλλάξει χρώμα στο όχημα σας και δεν έχει δηλωθεί στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος σας και θέλετε να το δηλώσετε; Γιατί να περιμένετε σε ουρές χάνοντας χρόνο; Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία για την διεκπεραίωση της δήλωσης νέου χρώματος στην άδεια κυκλοφορίας για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών εώς και την παραλαβή και παράδοση της νέας αδείας κυκλοφορίας .
Έχετε αλλάξει κινητήρα και δεν έχει δηλωθεί στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος σας και θέλετε να τον δηλώσετε; Γιατί να περιμένετε σε ουρές χάνοντας χρόνο; Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία για την διεκπεραίωση της δήλωσης νέου κινητήρα στην άδεια κυκλοφορίας για λογαριασμό σας στην διεύθυνση μεταφορών εώς και την παραλαβή και παράδοση της νέας αδείας κυκλοφορίας .
Έλκετε με το όχημα σας τρεύλερ μπαγαζιέρα ή σκάφος; Γιατί να περιμένετε σε ουρές χάνοντας χρόνο; Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία για την έκδοση άδειας ρυμούλκησης από το όχημα σας στην διεύθυνση μεταφορών εώς και την παραλαβή και παράδοση της αδείας ρυμούλκησης.